Phone jadi komputer? Adakah betul berfungsi sepenuhnya?

phone become computer,
%d bloggers like this: