ADI PUTRA - MALANG KEGENIUSANNYA YANG TIDAK DIIKTIRAF KERAJAAN MALAYSIA