apakah faktor yang menjadinya pembentukan persekutuan 1896 dan kesannya kepada negara kita