Bincangkan faktor-faktor pembentukan Persekutuan 1896 dan kesan-kesannya