contoh pemindahan peratus markah pencapaian bagi sasaran yang telah selesai dilaksanakan