KARANGAN KEPENTIGNAN SUKAN KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA