Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: