Jana 3,4 Angka dengan Shopee secara Santai!! INFO DISINI!!!

Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2 bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: