PdPR bersemuka dibenarkan bagi kelas peperiksaan di negeri Fasa 2 PPN