Phone jadi komputer? Adakah betul berfungsi sepenuhnya?